Ali Güler Üretim Tesislerimiz

Ali Güler Üretim Fidanlığımız: 450002 arazi üzerinde, ağırlıklı olarak çok yıllık otsu bitkilerde, herdem yeşil ve yaprak döken çalı gruplarında, gramine türlerde çelikten ve tohumdan üretim yapılmaktadır. Ali Güler Üretim Fidanlığımız içinde  yüksek donanımlı yeni teknoloji üretim serası, fide ve büyütme alanları yer almaktadır.